Katedra Konstrukcji Maszyn i Struktur Kompozytowych M-03 (KKMiSK) jest jednostką organizacyjną należącą do Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej. Katedra powstała 15 grudnia 2020 roku w wyniku zmiany struktury organizacyjnej Wydziału Mechanicznego, jako kontynuacja poprzedniej jednostki – Instytutu Konstrukcji Maszyn.
Obecnie Katedra zatrudnia szesnaście osób w tym trzech profesorów nadzwyczajnych. W skład Katedry wchodzą dwa zespoły – Zespół Podstaw Konstrukcji Maszyn oraz Zespół Nanomechaniki, Materiałów i Struktur Kompozytowych.