Pracownicy Katedry prowadzą szeroką działalność naukową w zakresie konstruowania, projektowania oraz analizy zarówno statycznej jak i dynamicznej rożnych elementów maszyn i urządzeń. Szczególne należy tutaj podkreślić duże doświadczenie
w zakresie analizy wytrzymałościowej elementów instalacji ciśnieniowych (zbiorniki, rurociągi, armatura) przy wykorzystaniu profesjonalnego oprogramowania opartego na metodzie elementów skończonych jak również obliczeń zmęczeniowych.
Ponadto, pracownicy Katedry prowadzą również działalność związaną z projektowaniem oraz optymalizacją materiałów i struktur kompozytowych.

Wykaz publikacji pracowników Katedry znajduje się na stronie: https://suw.biblos.pk.edu.pl/departmentHomepage&dId=1618&res=bpp