Kierownictwo Katedry

dr hab. inż. Marek Barski, prof. PK

Kierownik Katedry

marek.barski@pk.edu.pl

tel. 33-83, 34-09

dr inż. Marcin Augustyn

Z-ca Kierownika Katedry

marcin.augustyn@pk.edu.pl

tel. 33-34, 33-09

Zespoły naukowe

Zespół Podstaw Konstrukcji Maszyn

M-03-1

dr hab. inż. Bogdan Szybiński, prof. PK

bogdan.szybinski@pk.edu.pl

Zespół Nanomechaniki, Materiałów i Struktur Kompozytowych

M-03-2

dr hab. inż. Marek Barski, prof. PK

marek.barski@pk.edu.pl

Sekretariat Katedry

specjalista inż. Halina Grochal

halina.grochal@pk.edu.pl

tel. 34-09