Zespól Podstaw Konstrukcji Maszyn:
M-03-1

dr hab. inż. Bogdan Szybiński, prof. PK

Kierownik Zespołu PKM

marek.barski@pk.edu.pl

tel. 33-88

dr inż. Marcin Augustyn

marcin.augustyn@pk.edu.pl

tel. 33-34

dr inż. Filip Lisowski

filip.lisowski@pk.edu.pl

tel. 33-27

dr inż. Paweł Romanowicz

pawel.romanowicz@pk.edu.pl

tel. 33-87

dr hab. inż. Krzysztof Bryła

krzysztof.bryla@pk.edu.pl

tel. 33-68

dr inż. Wojciech Szteleblak

wojciech.szteleblak@pk.edu.pl

tel. 33-85

mgr inż. Tomasz Betleja

tomasz.betleja@pk.edu.pl

tel. 33-04

mgr inż. Krzysztof Kiełtyka

krzysztof.kieltyka@pk.edu.pl

tel. 33-04

mgr inż. Mateusz Pałac

mateusz.palac@pk.edu.pl

tel. 33-85

Zespół Nanomechaniki, Materiałów i Struktur Kompozytowych:
M-03-2

dr hab. inż. Marek Barski, prof. PK

Kierownik Zespołu NMiSK

marek.barski@pk.edu.pl

tel. 33-83, 34-09

dr inż. Małgorzata Chwał

malgorzata.chwal@pk.edu.pl

tel. 33-86

dr inż. Justyna Flis

justyna.flis@pk.edu.pl

tel. 33-89

dr hab. inż. Piotr Kędziora, prof. PK

piotr.kedziora@pk.edu.pl

tel. 37-81

dr inż. Adam Stawiarski

adam.stawiarski@pk.edu.pl

tel. 33-86

mgr inż. Patrycja Chorąży

patrycja.chorazy@pk.edu.pl

tel. 33-85